Recenzie

Splnené očakávania, zozbierané skúsenosti absolventov na kurzoch

Čitať viac

Kurz splnil moje očakávania. Dostatočný počet hodín teórie aj praxe. Perfektné vysvetlenie správneho nastavenia tela pri cvičení Pilates. Páčil sa mi rozsiahly obsah cvikov, kvalitne vysvetlených, prístup inštruktorky Dady - všetko vysvetlené pri akejkoľvek otázke.

Kurz splnil moje očakávania. Všetko sa mi páčilo - skriptá, vysvetlenie, teória aj prax.

Kurz splnil moje očakávania. Páčil sa mi zásobník cvikov, praktické opakovanie cvikov počas kurzu, správne nastavenie tela.

Kurz splnil moje očakávania, od začiatku kurzu som si precvičovala cviky z kapitoly zdravý chrbát a zmizli mi bolesti v driekovej chrbtici. Páčilo sa mi prehĺbenie si vedomostí o jednotlivých svaloch, cvikoch. Páčil sa mi tiež dobrý prehľad skrípt, presne nastavenie tela, čo sme sa museli naučiť, lebo veľa inštruktorov to neovláda.

Kurz splnil moje očakávania. Najviac sa mi páčilo cvičenie a domáce úlohy, pri ktorých sme si vyskúšali inštruktorské zručnosti. 

Kurz splnil moje očakávania. Páčilo sa mi príjemné prostredie, vysoká odbornosť školiteľov, veľmi dobre spracované učebné materiály.

Kurz splnil moje očakávania na 100 percent! Páčila sa mi náplň kurzu. Ako fyzioterapeut mám za sebou veľmi veľké množstvo kurzov a Tvoj Dadka bol zo všetkých najpraktickejší. Obrovské ďakujem! Robíš to úžasne!

Kurz splnil moje očakávania. Naučila som sa ako správne vykonať jednotlivé cviky a zároveň ich popísať. Naučila som sa jednotlivé nastavenia tela v rôznych polohách. Teším sa tiež, že mám nové poznatky z anatómie.

Kurz splnil moje očakávania, páčil sa mi prístup inštruktorky Dady, samotný Pilates, kolektív, spoločné obedy, dlhoročné skúsenosti inštruktorky, jej záujem sa stále zlepšovať. Vidno, že ju inštruktáž Pilatesu baví.

Kurz splnil moje očakávania. Páčilo sa mi, že sme mali dostatočný čas na skúšanie cvikov, profesionalita inštruktorky. 

Kurz splnil moje očakávania, ďakujem. Veľa som sa naučla, osvojila som si správne techniky cvičenia a spoznala fajn dievčatá. Páčilo sa mi, že sme mali možnosť precvičiť si všetky cviky a získať ucelený obraz o cvičení Pilates.

Kurz splnil moje očakávania, som nadšená! Dada je profesionálna, ústretová, talentovaná. Výborná voľba. Najviac sa mi páčil Dadin prístup a humor, cvičenie Pilates cvikov, správne nastavenie tela a z toho vyplývajúce nadšenie z cvičenia jednotlivých cvikov. Nemám nič, čo by sa mi nepáčilo. Kurz odporúčam všetkým.

Kurz splnil moje očakávania. Páčilo sa mi systematické "praktické" vedenie a zrozumiteľnosť. Nie je nič, čo by sa mi nepáčilo.

Veľmi pekne Ti ďakujem za kurz. Tebou vedený kurz a Tvoje podanie cvikov mi veľa dalo. Bola si nesmierne milá, trpezlivá, dôsledná aj tolerantná. Ak môžem, rada odporučím Tvoj kurz aj ďalším záujemcom.

Kurz určite splnil moje očakávania. Nemala som predstavu , aké to bude, ale mám pocit, že konečne viem podstatu Pilates metódy. Páčilo sa mi prezentovanie inštruktorskej práce, pstupné odstránenie ostychu, čo je super. Veľa sme cvičili - paráda.

Kurz splnil moje očakávania a teším sa na ďalšie. Páčil sa mi prístup inštruktorky k nám. Páčilo sa mi aj to, že študijný materál bol v cene kurzu a príjemná atmosféra počas celého kurzu.

Kurz splnil moje očakávania, zistila som svoje nedostatky a zlepšila sa. Páčila sa mi atmosféra, ktorú vytvárala inštruktorka Dada a dievčatá. Výborný prístup inštruktorky k nám. Treba mať aj pevnú ruku, aby sa človek posunul.

Kurz splnil moje očakávania, bol dostatočne dlhý na to, aby nás pripravil na cvičenie Pilatesu ako inštruktorov. Páčilo sa mi, že od začiatku kurzu sme boli pripravované na skúšku a na to, ako predcvičovať Pilates.

Kurz splnil moje očakávania na 100 percent. Páčilo sa mi precízne vysvetľovanie, odpovedanie na naše otázky, vždy ochota vysvetliť, dávka humoru, príjemná atmosféra.

Kurz splnil moje očakávania, bolo super, veľa som sa naučila. Páčila sa mi vysoká odbornosť lektorky a príjemný prístup.

Kurz predčil moje očakávania. Samotné hodiny boli naplňujúce a kolektív bol tiež super. Veľmi sa mi páčila inštruktorka Dada. Jej štýl, ktorým bol kurz vedený, teória sa pretavila do praxe. Páčili sa mi hodiny, keď sme prezentovali domáce úlohy a nacvičovali si inštruktorské zručnosti.

Kurz splnil moje očakávania. Páčil sa mi prístup lektorky a celková výučba. Najviac sa mi páčila praktická časť. Skriptá boli zrozumiteľne napísané a páčilo sa mi vysvetľovanie jednotlivých cvikov lektorkou Dadou.

Kurz splnil moje očakávania. Páčila sa mi dynamika kurzu, jasné a presné vysvetľovanie teórie, cvikov, vyčerpávajúce odpovede na naše otázky. Páčili sa mi tiež precízne vypracované skriptá - prehľadnosť teórie a všetkých cvikov. Páčila sa mi veľmi príjemná a milá lektorka, so zmyslom pre humor - som veľmi spokojná.

Kurz splnil moje očakávania. Páčilo sa mi, že lektorka Dadka s kľudom donekonečna vysvetľovala prevedenie cvikov, hoci aj na každej hodine. Páčila sa mi celková organizácia kurzu a prístup lektorky.

Kurz splnil moje očakávania, páčilo sa mi, že sme si opakovali teoretické veci a preberali ich tak spoločne. Tiež sa mi páčili praktické úlohy.

Kurz splnil moje očakávania, páčila sa mi celková úroveň kurzu, podanie vysvetlenia na jednotlivé cviky a časté opakovanie teoretických otázok.

Kurz splnil moje očakávania. Najviac sa mi páčil prístup a spôsob výuky školiteľky Dady.

Kurz splnil moje očakávania nadmieru. Veľmi sa mi páčil prístup lektorky. Všetko zrozumiteľne predniesla a pomohla nám v nejasnostiach, aby sme čo najlepšie naplnili cieľ kurzu.

Kurz určite splnil moje očakávania. Najviac sa mi páčil pedagogický prístup inštruktorky Dady. Zadané lohy na ďalšiu hodinu, opakovanie prebratého učiva počas kurzu.

Kurz splnil moje očakávania, dokonca to bolo až nad moje očakávania. Na kurze sa mi páčilo to, že sme všetko dôsledne prešli, že to, čo sme nepochopili nám bolo vysvetlené. Páčila sa mi každá hodina, aj to, že sme si precvičovali úlohy a naučili sa ako zostaviť cvičenie pre rôzne skupiny ľudí.

Kurz splnil moje očakávania, bola som nadmieru prekvapená z Tvojho prístupu. Páčilo sa mi, ako vedieš jednotlivé hodiny, osobný priateľský prístup, spôsob výučby, domáce úlohy, ktoré boli veľmi nápomocné, podrobne vypracované skriptá s opismi. Nemám žiadne pripomienky.

Kurz splnil moje očakávania, dokonca navyše.Páčilo sa mi dôsledné vysvetlenie cvikov, presné inštrukcie na prevedenie cvikov, priateľská atmosféra a zároveň profesionalita. 

Kurz splnil moje očakávania, bol precízny, veľa zameraný na prevedenie cvikov. Páčilo sa mi vypracovanie skrípt, detail na prevedenie cvikov na hodinách, vysvetľovanie konkrétnych nastavení. 

Kurz splnil moje očakávania nadmieru. Páčilo sa mi vypracovanie skrípt, štruktúra kurzu, vysvetľovanie cvikov, štipka humoru. Nemám čo vytknúť.

Kurz splnil moje očakávania. Som rád za ľudský, priateľský a trpezlivý prístup. Páčilo sa mi, že sme si každé stretnutie opakovali cviky, teóriu, že sme mohli prezentovať domáce úlohy pred skupinou. 

Kurz určite splnil moje očakávania. Páčila sa mi cena, lokalita, atmosféra, kvalita, skriptá a spoločné obedy. 

Kurz splnil moje očakávania. Bol lepší, ako som si myslela. Páčila sa mi výborná atmosféra, super kolektív, organizácia kurzu, super lektorka. Nemusela som chodiť na kurz so strachom, keďže bola uvoľnená atmosféra. Spoločné obedy boli tiež super.

Kurz splnil moje očakávania. Páčil sa mi dôraz na detaily, nastavenie tela pri cvikoch, opakovanie korektúr tela, inštruktorské zručnosti.

Prišla som na kurz s tým, že nemám žiadne očakávania a musím povedať, že som bola veľmi spokojná. Páčili sa mi feedbaky po každom školiacom víkende, prístup, že sme si veci stále opakovali, kolektív.

Kurz splnil moje očakávania. Bolo potrebné detailne pochopiť cvičebnú metódu Pilates a to sa mi podarilo. Veľmi sa mi páčila forma výučby a prezentovanie školiteľky, naučila som sa nové veci v oblasti Pilatesu a anatómie. Veľmi sa mi páčila celková atmosféra, priateľský prístup a vysoká odbornosť. Celý kurz bol skvelý.

Kurz splnil moje očakávania. Páčili sa mi spoločné cvičenia, obedy a pohoda na kurze.

Kurz splnil moje očakávania, v niektorých čatiach ich až predčil. Páčila sa mi detailnosť cvikov, presnosť cvikov. Naučila som sa presne predvádzať a vykonávať jednotlivé cviky. Aj napriek tomu, že som navštevovala hodiny Pilatesu, až na kurze som do hĺbky pochopila metódu Pilates.

Lucia

Kurz splnil moje očakávania. Páčila sa mi dobrá nálada na hodinách, opakovanie cvikov, precvičovanie, hodnotenie priamo na hodinách, ktoré nás posúvalo vpred, vedeli sme, aké sú od nás očakávania na konci kurzu, trénovanie a opakovanie každý víkend.

Eva

Kurz splnil nadmieru moje očakávania, dozvedela som sa množstvo nových informácií, naučila som sa počúvať a pracovať so svojim telom, správne dýchať, hlavne mi to dalo veľa z pohľadu môjho zdravotného stavu, zlepšilo mi to moju vlastnú fyzickú kondíciu a vedomosti o vlastnom tele. Páčil sa mi prístup lektorky, prísny ale vecný a podaný s humorom, detailné vysvetlenie každého cviku.

Ivka

Kurz určite splnil moje očakávania, hlavne hodiny vedené Dadou. Páčila sa mi náplň kurzu, veľa som sa na hodinách naučila ohľadom precvičovania cvikov, ale páčila sa mi aj teória. Určite sa mi páčia aj skriptá, je tam veľa vecí, z ktorých sa dá dobre naučiť aj predstaviť si o čom je Pilates.

Janka

Tento kurz naozaj splnil moje očakávania a ešte aj niečo navyše. Páčila sa mi organizácia kurzu, dobrá atmosféra, spôsob, akým nás Dada učila jednotlivé cviky, obsah skrípt a Dadin prístup. Nie je nič, čo by som zmenila. Ďakujem za celý kurz!

Miška

Kurz splnil moje očakávania. Všetko na kurze sa mi páčilo. Vecnosť, praktickosť, predvádzanie cvikov, načerpanie nových informácií, prístup lektorky v najlepšom slova zmysle.

Katka

Kurz rozhodne splnil moje očakávania. Páčil sa mi rozsah a hĺbka informácií, atmosféra, možnosť zacvičiť si cviky nielen jednotlivo, ale aj vo forme reálnej hodiny. Páčili sa mi tiež študijné materiály - prehľadné, podrobné a je v nich množstvo cvikov.

Lenka

Kurz splnil moje očakávania. Na kurze sa mi páčila atmosféra, vedenie kurzu, dobrá organizácia, pred každým kurzom prišiel pripomienkovy mail s programom školenia na daný víkend. Naozaj som sa naučila správne nastavenia tela, veľa sme spolu opakovali a tým sa veľa naučili.

Anežka

Kurz splnil moje očakávania a veľmi sa mi páčil. Bol dobre vyskladaný z teórie aj praktických častí. Ponúkal dostatok času na systematickú prípravu. Páčil sa mi spôsob výučby, ktorý spájal teóriu aj praktický nácvik cvikov. Veľmi oceňujem aj veľmi príjemnú atmosféru. Páči sa mi, že si môžeme rozšíriť vedomosti aj o nové cviky prostredníctvom ďalšej ponuky kurzov, workshopov a seminárov.

Miška

Kurz splnil moje očakávania. Som rada, že som sa ho mohla zúčastniť. Cítim sa po kurze dosť sebavedome, aby som mohla viesť hodiny. Páčilo sa mi, že sme sa stretli super partia dievčat, zažili sme kopu srandy a Dada bola s nami na jednej vlne. Páčilo sa mi, že sme niekoľkokrát prešli celé skriptá, že sme sa to vlastne spolu učili na kurze. Bolo veľmi dobré, že sme si museli pripravovať prezentácie hodiny a naučili sme sa jednotlivé cviky odprezentovať.

Andrea

Nemala som očakávania, myslela som si, že Pilates je veľmi podobný Joge, veľký omyl! Ďakujem! Páčila sa mi Tvoja rétorika a vtipné poznámky. Veľmi oceňujem skriptá, ktoré sme dostali hneď v úvode. V porovnaní s inými kurzami celkovo hodnotím kurz, vedenie, vedomosti veľmi pozitívne.

Kurz splnil moje očakávania. Páčilo sa mi naplnenie oboch víkendových dní rôznorodým programom, aj cvičenie, aj teória, práce.

Kurz splnil moje očakávania, mohol byť kľudne aj dlhší. Páčilo sa mi, že sme si mohli skúšať cviky ako inštruktori na základe domácej úlohy. Atmosféra na kurze vynikajúca.

Kurz splnil moje očakávania. Mnohé veci mi objasnil. Páčila sa mi atmosféra na kurze, veľmi dobre prezentuješ - dobre sa všetko pamätá. Aj Tvoj humor sa mi páčil a kvalita informácií.

Kurz splnil moje očakávania. Páčila sa mi inštruktorka Dada, atmosféra na kurze, objem skrípt - veľa cvikov.

Kurz splnil moje očakávania, ešte ich aj predčil. Na každé školenie som sa tešila, lebo bola dobrá atmosféra a profesionálny prístup školiteľky. Páčilo sa mi, že sme si opakovali na každom školení, aby si nás pripravila na skúšky. Inak som nadšená, spokojná, nabudená a za to ďakujem.

Kurz splnil moje očakávania, páčilo sa mi vysvetľovanie inštruktorky Dady a výborná partia ľudí, ktorí sme sa tam stretli.

Čo sa týka kurzu, veľká spokojnosť. Páčila sa mi precíznosť a dôkladnosť vysvetľovania ohľadom cvikov, samotného cvičenia, dobrá partia ľudí aj s inštruktorkou Dadkou.

Kurz splnil moje očakávania, dozvedel som sa veľa užitočných informácií, len nevýhodou bol covid 19. Páčila sa mi atmosféra na kurze, prístup inštruktorky Dady a cvičenie.

Kurz určite splnil moje očakávania. Veľmi sa mi páčilo, že sme sa vždy mohli opýtať na to, čo nám nebolo jasné a hneď sme dostali veľmi fundované odpovede prípadne aj s praktickou ukážkou od inštruktorky Dady.

Kurz splnil moje očakávania. Páčila sa mi priateľská atmosféra na kurze, nadobudla som veľa nových znalostí.

Kurz splnil moje očakávania, dokonca ich aj predčil, veľmi rada absolvujem aj ďalšie kurzy u Dady. Páčil sa mi spôsob vedenia hodín, zrozumiteľný, vtipný. Lektorka nás obohatila o mnoho cenných informácií. Na kurze vládla priateľská atmosféra.

Kurz splnil moje očakávania. Páčili sa mi brainstormingy, prezentácia cvikov, nácvik inštruktorských zručností, ukážky ako majú jednotlivé cviky vyzerať a ako nie.

Kurz splnil moje očakávania, som nadmieru spokojný. Páčil sa mi prístup našej inštruktorky Dadky. Veľmi dobre nám vedela podať všetky informácie a vlastne skusenosti. Páčil sa mi veľmi kolektív, bola som príjemne prekvapená, dobre som sa tiež cítila.

Kurz splnil moje očakávania. Páčil sa mi vysoko odborný prístup lektorky, presnosť a jej humor. Osobnosť lektorky je skvelá. Tým, že som cviky nepoznala, úplne prvé stretnutie bolo dosť náročné.

Kurz splnil moje očakávania Páčilo sa mi precvičovanie cvikov, uvoľnená atmosféra, prednášky, vysvetľovanie lektorky Dady.

Kurz splnil moje očakávania. Dozvedela som sa veľa nových informácií. Na kurze bola príjemná atmosféra, milé dievčatá aj školiteľka. Super prednáška z anatómie

s MUDr. Urvayovou.

Kurz splnil moje očakávania. Dostal som sa k novým informáciám, získal som prehľad o cvikoch, podrobne som sa to naučil. Získala som všeobecný prehľad o tejto metóde.

Kurz splnil moje očakávania nadmieru. Páčlii sa mi brainstormingy, že sa veci opakovali a potvrdili, že to bolo viacej víkendov a veci sa stihli uležať a zautomatizovať. Tiež sa mi páčili prísnosť a dôslednosť lektorky.

Kurz splnil moje očakávania na 100 %. Páčil sa mi zodpovedný lektorky aj systém výučby.

Kurz splnil moje očakávania nadmieru, vlastne som nečakala, že bude taký profesionálny. Páčil sa mi veľmi profesionálny lektorský prístup, 

Kurz moje očakávania splnil. Páčilo sa mi príjemné prostredie, ľudia, opakovanie teórie - brainstorming.

Kurz splnil moje očakávania. Bol príjemný a vhodná bola aj dĺžka kurzu. Veľmi sa mi páčil lektorky, páčilo sa mi, že sme dostávali domáce úlohy a mohli si tak trénovať prax. Prednášky boli tiež super.

Kurz splnil moje očakávania. Najviac sa mi páčila hĺbka, do ktorej sme išli.

Kurz splnil moje očakávania. Páčila sa mi atmosféra, páčilo sa mi, že sme skoro stále cvičili, páčili sa mi opakovania teórie, vďaka čomu som sa jej väčšiu časť takto naučila. Páčil sa mi tiež zvolený postup - opakovanie, skúšanie, domáce úlohy, všetko tvorilo funkčný koncept.

Kurz splnil moje očakávania, páčila sa mi precíznosť, posledné vysvetľovanie, páčili sa mi aj teoretické prednášky, najmä s MUDr. Urvayovou. Boli sme výborná skupina!

Kurz splnil moje očakávania, páčil sa mi prístupky, príjemná atmosféra, veľké množstvo cvičení počas kurzu.

Kurz splnil veľa mojich očakávaní, naučil som sa nového, ale super ľudí. Bola príjemná atmosféra na každej hodine. Daduš bola super a som vďačná, že som tu mohla byť.

Kurz splnil moje očakávania nadmieru. Prvý kurz, z ktorého odchádzam so veľa poznatkami, kurz mi dal naozaj veľa a zistil som, že som doteraz cvičila na hodinách Pilatesu zle. Páčila sa mi skvelá predcvičovateľka, uvoľnená nálada, veľa sme sa aj nasmiali.

Kurz splnil moje očakávania, som veľmi spokojná. Naučila som sa veľmi veľa, hlavne, že ma to naučila Ty Dadka, neustálym napravovaním a opakovaním. Si prísna, ale to je super.

Kurz splnil moje očakávania, všetky cviky boli super. Páčili sa mi domáce úlohy, prezentácie a prednáška s MUDr. Urvayovou.

Kurz splnil moje očakávania prakticky aj teoreticky. Páčil sa mi obsah hodín, praktická časť aj domáce úlohy.

Kurz jednoznačne splnil moje očakávania. Páčilo sa mi hlavne to, že som sa podrobne naučila jednotlivé nastavenia tela, naučila som sa, ako presne previesť cviky, pochopiť prečo sú dôležité nastavenia a to všetko vďaka Tebe!

Naučila som sa viac, ako som očakávala. Zistila som, že predtým som Pilates cvičila nesprávne. Som preto rada, že som sa mohla zúčastniť, teraz som si istá v predvádzaní cvikov. Páčilo sa mi, že kurz bol rozdelený na 4 mesiace. Nebolo to tak časovo veľmi náročné a postupne som si uvedomovala všetky poznatky a dostávala sa mi do hlavy.

Kurz splnil moje očakávania po praktickej aj teoretickej stránke. Teórie bolo viac, ako som očakávala. Páčili sa mi domáce úlohy, vtedy bolo potrebné si viac aj pozrieť, aj to sa zistilo.

Kurz splnil moje očakávania, ďakujem, aj keď som možno rada chodila viac vikendov. Výborné boli prednášky, ktoré boli aj spestrením, aj kvalitné a profesionálne.

Kurz splnil moje očakávania nadmieru, nečakala som, že teória a cviky pôjdu až tak do hĺbky, čo je ale dobré. Dobrá partia ľudí, čisté priestory, bezproblémová a rýchla komunikácia s lektorkou Dadkou, veľa praktickej časti, čo sa mi páči.

Čo sa týka odbornej stránky, tak kurz bol nad moje očakávania. Prednášky super, skriptá a zásobník cvikov. Páčila sa mi partia, ktorá sa tam stretla, skladba hodín, cviky, cvičenie, atmosféra, podpora spolucvičiteľiek.

Kurz splnil moje očakávania, mal dostatočnú dĺžku, hĺbku aj rozsah. Super ľudia, veselá inštruktorka, výborná atmosféra, vždy som sa potešila na víkend.

Kurz splnil moje očakávania. Páčil sa mi profesionálny dôsledný a prísny prístup, podrobné informácie, domáce úlohy, ktoré mi veľmi pomohli jednak pri príprave na skúšky a vďaka nim viem, že viem, že povediem vlastnú hodinu - potrebujem ma to zároveň praktické hodiny fyzicky aj mentálne.

Kurz veľmi splnil moje očakávania. Teória, prax, super atmosféra, super organizácia. Páčili sa mi nové informácie, určite ma kurz posunul ďalej aj vo vnímaní vlastného tela, super lektorka.

Kurz splnil moje očakávania, ďakujem. Páčila sa mi partička ľudí, spoločná opakovania teórie, veľmi oceňovaná prednáška s MUDr. Urvayovou.

Kurz splnil moje očakávania. Páčil sa mi kolektív, atmosféra a precízne vysvetľovanie cvikov.

Kurz splnil moje očakávania, páčila sa mi inštruktorky, postupné opakovanie učiva.

Kurz splnil moje očakávania až nadmieru, určite pôjdem aj na ďalší. Páčilo sa mi všetko, hlavne veľmi profesionálne vysvetľovanie cvikov a vždy dobrá nálada.

Kurz splnil moje očakávania a rozšíril môj obzor ohľadom Pilatesu. Páčila sa mi dôslednosť pri vysvetľovaní, skúsenosti lektorky, praktické rady, nadchnutie pre Pilates.

Áno, kurz splnil moje očakávania. Keď som prišla, nevedela som, čo mám čakať, bola som milo prekvapená. Veľmi sa mi páčila prednaška s pani doktorkou Urvayovou.

Kurz splnil moje očakavanie. Najmä odbornosť a vysoká kvalita predvádzania cvikov vrátane popisu. Som rada, že som si správne vybrala práve tento kurz. 

Ja som mala celý čas pocit, že som na správnom mieste, medzi správnymi ľuďmi. Kurz mi dal neskutočne veľa, aj čo sa týka vedomostí z teoretických stránok ako aj z praktickej. Páčilo sa mi a vysoko si cením, Dada bola ochotná vysvetliť a niekedy opakovať aj tie veci, čo nám už napr. raz povedala, som vďačná za jej trpezlivosť a ochotu prediskutovať hoci, čo nám nebolo jasné. Ďakujem za všetko.

Kurz splnil moje očakávania na 100%. Páčil sa mi profesionálny prístup, odborná stránka. Páčilo sa mi, že kladiete dôraz na správnu techniku ​​prevedenia cvikov, páčil sa mi tiež Váš ľudský prístup.

Kurz splnil moje očakávania. Páčilo sa mi veľké množstvo cvikov v skriptách, príjemná atmosféra, dôraz na presnosť vo vyjadrovaní.

Kurz sa mi páčil, splnil moje očakávania, objasnil mi správne držanie tela a celý pohyb ako taký. Je to cvičenie, ktoré sa dá využiť v praxi, v bežnom živote.

Kurz splnil moje očakávania na 100 %. Páčili sa mi hlavne detailne spracované študijné materály, milá a priateľská lektorka.

Kurz splnil moje očakávania. Páčilo sa mi, že kurz prebiehal dlhšie, viac mesiacov a že sme si na hodinách vždy dobre zacvičili. Domáce ulohy boli tiež super, mohli sme sa lepšie zamyslieť nad svalmi a svalovými dysbalanciami a zostaviť si cviky, ktoré som si zároveň aj odcvičila. Hodiny boli príjemné a uvoľnené. Veľmi sa mi páčili aj prednášky.

Kurz splnil moje očakávania. Veľmi sa mi páčilo, že mi kurz vyhovuje lepšie pochopiť anatómiu, jednotlivé polohy a nastavenia tela pri cvičení. Lepšie som pochopila ako správne predvádzať cviky, čo mi normálne kurzy pilatesu, kde chodím ako účastník nedali.

Kurz spnil moje očakávania. Na kurz som sa prihlásila s objektívnymi ťažkosťami s chrbticou. Veľmi mi kurz pomohol pochopiť a precítiť techniku ​​cvičenia. Za 5 mesiacov cítim výraznú úľavu od bolesti a dovolím si to povedať, že môj stav je zlepšený. Vypracovanie teórie a praktickej časti kurzu hodnotím veľmi pozitívne. Veľmi sa mi páčila naša inštruktorka, jej špecifický zmysel pre humor, ale zároveň je veľmi dôrazná na prevedenie cvikov, má záujem, aby sme uspeli.

Kurz sa mi páčil, Pripravil ma veľmi dobre teoreticky, ale aj prakticky. Bol komplexný. Páčili sa mi skriptá, podľa ktorých sa dalo študovať a čerpať z nich nápady. Páčila sa mi tiež atmosféra a naša inštruktorka Dadka.

Kurz predčil moje očakávania. Bol podaný na vysokej profesionálnej úrovni a dal mi nové vedomosti a poznatky.

Kurz predčil moje očakávania. Veľmi sa mi páčili skriptá, vysvetľovanie, nácvik úloh a inštruktorských zručností.

Kurz sa mi páčil. Vysoká odbornosť prednášajúcich, netušila som, že je to tak teoreticky aj prakticky rozsiahle. Páčilo sa mi cvičenie, to, že sme opakovali teóriu, páčili sa mi domáce úlohy, len tak sme boli pripravení zvládnuť učivo.

Kurz splnil moje očakávania. Páčila sa mi dobre vysvetlená problematika, čo sa týka cvikov a postupov, tiež teória ako aj prax.

Kurz splnil moje očakávania nadmieru. Každý deň bol zaujímavý. Páčili sa mi prednášky, cvičenia, opakovanie teórie a aj atmosféra.

Kurz splnil moje očakávania, bola som príjemne prekvapená. Páčil sa mi prístup inštruktorky, pripravenosť, atmosféra aj prednášky.

Kurz prebehol nad moje očakávania! Nečakala som, že bude natoľko komplexný. Milo ma to prekvapilo. Celý kurz bol veľmi zaujímavý. Bolo to milé, príjemné, priateľské a odborné. Dostalo ma to intenzívne do Pilatesu.

Kurz splnil moje očakávania. Dobrou formou ma “prinútil” naučiť sa za tých pár týždňov naozaj veľa. Veľmi oceňujem nácvik inštruktorských zručností aj ukážkové hodiny, ako precvičuješ Ty. Páči sa mi tiež opakovanie teórie – brain storming.

Kurz splnil moje očakávania. Bol rýchly a potrebný. Veľa som sa naučila. Veľmi sa mi páčilo cvičenie, príjemná, veselá atmosféra a prednáška o stravovaní s Martinom Šmahelom.

Kurz splnil moje očakávania. Páčilo sa mi opakovanie teórie – brainstorming, domáce úlohy, inštruktorské zručnosti, prísnosť lektorky.

Kurz prebehol nad moje očakávania. Nemyslela som, že pôjdeme až tak do hĺbky. Som veľmi spokojná. Páčila sa mi gradácia kurzu, postupné pridávanie poznatkov do praxe, dobrá atmosféra, skriptá a vysoká úroveň celého kurzu.

Kurz splnil moje očakávania. Páčilo sa mi presné popísanie cvikov ako aj samotné cvičenie.

Kurz splnil moje očakávania. Páčil sa mi prístup lektorky, výskum, spôsob výučby a tiež kolektív.

Kurz splnil moje očakávania, všetko bolo príjemné. Najviac sa mi páčila prednáška z anatómie a fyziológie s pani doktorkou Urvayovou, teória ako aj cvičenie.

Kurz Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa s Dadou hodnotím vysoko profesionálne, s precízne spracovanou celou koncepciou kurzu, vypracovaných scenárov aj časového harmonogramu. Absolvovanie mi veľmi pomohlo vnímať Pilates do hĺbky, porozumieť princípom cvičenia a najmä si viem viac kontrolovať telo počas cvičenia a vnímať pozitívny efekt Pilates konceptu ako celku.
Dadi, ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutia na iných kurzoch, prípadne workshopoch.

Lenka

Kurz splnil moje očakávania. Výborná organizácia, precíznosť a uvoľnená atmosféra počas celého kurzu. Dadka je profík a super to robíš ako to robíš.

Danica

Kurz splnil moje očakávania, super, som nadšená! Atmosféra bola super a naozaj si nás naučila cvičiť )

Zuzana

Kurz splnil moje očakávania úplne. Odbornosť moje očakávania predčil. Najviac sa mi páčilo cvičenie a hĺbka vysvetlenia prevedenia jednotlivých cvikov.

Lucia

Kurz splnil moje očakávania. Najviac sa mi páčila presnosť, dôslednosť, Dadka a humor s ňou.

Petra

Kurz splnil moje očakávania. Veľmi oceňujem detailnosť popisu cvikov v skriptách aj pri cvičení, presnosť pri ich vykonávaní, vysvetlenie prevedenia cvikov pri rôznych typoch problémov s chrbticou napr. s hyperlordózou. Páčila sa mi príjemná a priateľská atmosféra a ľudský prístup.

Miriam

Kurz splnil moje očakávania. Najviac sa mi páčil zásobník cvikov, vysvetlovanie a precvičovanie cvikov.

Mary

Kurz bol presne podľa mojich predstáv. Najviac sa mi páčila cvičiteľka, zásobník cvikov a prednášky.

Monika

Ahoj Dadinka,

z celého srdiečka Ďakujem za Workshop, ktorého som sa zúčastnila 31.01.2015. Celý Workshop bol skvelý, naučila som sa nové cviky, ktoré som hneď aplikovala do praxe, počas celej doby nám odovzdávala informácie, ktoré boli zaujímavé, či už z hľadiska stránky alebo z hľadiska cvikov zo zásobníka Pilates. Celý Workshop sa priniesol v pozitívnej energii a preto Ti dávam palec hore a už teraz sa teším na ďalšie nové, na ktorom sa naučím niečo nové

Aďka

“Pilates workshop s Dadou bol výborný. Dozvedela som sa ďalšie súvislosti, zapadli mi ďalšie puzzle do celkového obrázku. K tomu zásobník cvikov a ako bonus Dadin úžasný zmysel pre humor. Vrelo odporúčam a určite sa zúčastním aj ďalších workshopov!“

Maca

Kurz bol veľmi efektívne vymyslený. Pomohol mi nájsť môj životný cieľ. Cviky boli veľmi dobre, podrobne podávané. Efektívne sme využili čas. Prednášky boli zaujímavé. Nič negatívne ma nenapadá.

Nicole

Kurz splnil moje očakávania z teoretického aj praktického hľadiska. Páčil sa mi profesionálny prístup inštruktorky, empatia a ľudskosť.

Elena

Kurz splnil moje očakávania, veľmi pekná cvičebňa, výborná prednáška MUDr. Urvayovej.

Jarka

Kurz splnil moje očakávania, príjemný prístup našej inštruktorky, fajn partia, uvoľnená atmosféra.

Katka

Spoznala som “anatómiu” cvičenia, vnikla som viac do jeho hĺbky a nadobudla sebavedomie. Mám viac ako pocit, že sa viem postaviť pred ľudí a inštruovať ich. Najviac sa mi páčilo praktické nacvičovanie. Nepociťovala som nikdy žiadnu nudu a zakaždým som mala pocit, že som sa veľa naučila.

Magda

Kurz splnil moje očakávania nadmieru. Páčila sa mi priateľská atmosféra, odborné poňatie a podanie, všeobecná odbornosť a ľudský prístup. Voči kurzu nemám žiadne výhrady.

Juraj

Kurz splnil moje očakávania. Páčilo sa mi, že sme mali začať hodinu už s konkrétnym zameraním na určitú skupinu ľudí, predcvičovanie pre všetkých, príjemnú atmosféru, ľudský prístup. Ku kurzu nemám žiadne výhrady.

Anita

Kurz splnil moje očakávania na 100 %. Celý kurz sa mi veľmi páčil, si profesionál! Nie je čo vytknúť.

Kurz splnil moje očakávania. Cviky v skriptách sú podrobne popísané s foto v jednotlivých polohách. Taktiež obrázky jednotlivých svalov sú výborné kvôli presnej predstave.

Kurz splnil moje očakávania. Páčila sa mi organizácia, skriptá, atmosféra, dosť hodín sme cvičili.

Kurz splnil moje očakávania, naučil ma správne cvičiť Pilates. Páčilo sa mi rozloženie prednášok, cvičenia, tým som sa veľa naučila.

Kurz splnil moje očakávania. Páčila sa mi priateľská atmosféra a prísnosť Dady.

Kurz splnil moje očakávania. Veľmi sa mi páčili hodiny cvičenia Pilatesu, skriptá a opakovanie teórie - brainstorming.

Kurz spnil moje očakávania. Páčilo sa mi, že bol vedeny dynamicky, pútavo aj vtipne.

Kurz mi dal veľa. Veľa som sa naučila. Páčil sa mi rozsah a cviky, ktoré sme sa učili.

Kurz splnil moje očakávania. Páčilo sa mi, že sme veľa cvičili, inštruktorka všetko podrobne vysvetľovala.

Kurz splnil moje očakávania, veľa sme sa naučili. Veľmi sa mi páčili prednášky s MUDr. Urvayovou a to, že sme si prechádzali skriptá dva víkendy.

Kurz splnil moje očakávania. Najviac sa mi páči veľmi priateľská atmosféra, štýl humoru našej inštruktorky Dady a tiež podrobné vysvetľovanie cvikov a odborne podaná teória.

Kurz splnil moje očakávania. Líbilo sa mi, že sme boli dobrý kolektív a dobrá atmosféra počas celého kurzu.

Kurz splnil moje očakávania. Páčila sa mi veľmi dobrá atmosféra, príjemné prostredie, príjemná škola a odborní školitelia.