Klub zdravého pohybu

Od 8.4.2015 fungujeme ako občianske združenie pod názvom Klub zdravého pohybu. Združujeme všetkých ľudí, ktorí majú záujem o cvičenia Pilates a SM systém, ktoré ponúkame za účelom vhodného vyplnenia voľného času nielen dospelým ale aj deťom od 8 rokov, vypestovania si vhodných návykov a správneho životného štýlu, tiež za účelom nadobudnutia optimálnej fyzickej a psychickej kondície, zbavenia sa chronických bolestí chrbta, nesprávnych pohybových stereotypov a osvojenia si ďalších fenomenálnych predností, ktoré Pilates cvičenie poskytuje a v neposlednom rade všetkých tých, ktorí sa stotožňujú so stanovami nášho občianskeho združenia.