Inštruktorské kurzy Pilates a Pilates Reformer 1 s celoštátnou a časovo neobmedzenou platnosťou 2022/2023, Workshop 2022

Kurz Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa Matwork

Najbližší  kurz Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa Matwork (cvičenie Pilates na podložke s vlastnou váhou tela) otvárame v SEPTEMBRI 2023 opäť v Stupave pri Bratislave. Kurz má  celoštátnu a časovo neobmedzenú platnosť a organizujeme ho v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa, pedagogickou fakultou, katedrou telesnej výchovy a športu, na základe Zmluvy č. ZML - 2020/1 - 692:191006 uzavretej dňa 13.11.2020, podľa aktuálneho zákona o športe č. 440/2015. Na základe nášho certifikátu môžete v Pilatese podnikať a oficiálne sa zaevidovať na MŠ SR ako športový odborník v oblasti cvičenia Pilates. Kurz trvá 4 mesiace, vždy jeden víkend v mesiaci (sobota, nedeľa) a na piaty mesiac je skúška. Prihlásiť sa môžete mailom na office@pilateskurzy.sk alebo na tel.č. 0905 238 579.

Termíny školení:

23.9.2023  9:00 - 17:00

24.9.2023  9:00 - 17:00

 

28.10.2023  9:00 – 17:00

29.10.2023  9:00 - 18:00

 

25.11.2023  9:00 - 18:00

26.11.2023  9:00 - 18:00

 

16.12.2023  9:00 - 18:00

17.12.2023  9:00 - 18:00

 

13.1.2024  9:00 - 18:00 písomná a praktická skúška

Tento kurz je uz plne obsadený. Pár miest je ešte voľných v kurze uvedenom nižšie.

Nakoľko je o kurz Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa, ktorý otvárame v septembri 2023, veľký záujem, otvárame v septembri ešte jeden, súbežný kurz. Termíny súbežného kurzu sú nasledovné :

16.9.2023     9:00 - 17:00

17.9.2023     9:00 - 17:00

 

14.10.2023   9:00 - 17:00

15.10.2023   9:00 - 18:00

 

11.11.2023    9:00 - 18:00.

12.11.2023    9:00 - 18:00

 

2.12.2023       9:00 - 18:00

3.12.2023       9:00 - 18:00

 

20.1.2024   -   písomná a praktická skúška

 

Cena kurzu  : 690,- EUR, možnosť úhrady v plnej sume alebo na tri splátky po 230,- EUR

Cena kurzu zahŕňa:

- 69 hodín výučby všeobecných predmetov (17 hodín) a špeciálnych predmetov (52 hodín)

- skriptá obsahujú teoretickú časť a bohatý zásobník cvikov pre začiatočníkov a mierne pokročilých cvičiacich

- pitný režim v podobe minerálok

- Certifikát s celoštátnou a časovo neobmedzenou platnosťou v zmysle aktuálneho zákona o športe č. 440/2015, akceptovaný MŠ SR

Miesto konania kurzov : Stupava, pri Bratislave, Cementárenská ul. 15, v areáli Cevaservisu.

Kurz je vhodný pre :

budúcich inštruktorov Pilatesu

- rehabilitačných pracovníkov pre dospelých a deti

- fyzioterapeutov

- učiteľov a profesorov telesnej výchovy

- všetkých, ktorí ste sa s cvičením Pilates stretli a učaroval vám tak, ako mne pred rokmi...

Miesta v kurze sú limitované, max. 12 osôb, individuálny prístup. 

Lektori všeobecných predmetov:

Anatómia, Fyziológia človeka, Základy prvej pomoci : MUDr. Anežka Repíková

Fyziológia telesných cvičení, Biomechanika, Diagnostika trénovanosti, Regenerácia, Výživa vo športe, Teória a didaktika športu : Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.

Pedagogika : Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.

 

Lektori špeciálnych predmetov – Pilates pre začiatočníkov a mierne pokročilých cvičiacich – teória a praktický nácvik :

Drahomíra Manduchová – inštruktorka Pilates I. kvalifikačného stupňa, inštruktorka Pilates v tehotenstve a po pôrode, inštruktorka Pilates Medical, absolventka Pilates Clinic Matwork I modul I, II, III, IQ pohyb Praha.

Monika Kubinová – inštruktorka Pilates I. kvalifikačného stupňa, inštruktorka Pilates v tehotenstve a po pôrode.

Marcela Krížová - inštruktorka Pilates I. kvalifikačného stupňa

 

V septembri 2023 otvárame ďalší kurz Inštruktor Pilates Reformer I (Pilates cvičenie na originálnych Pilates strojoch) s celoštátnou a časovo neobmedzenou platnosťou, v súlade so zákonom o športe č. 440/2015, v spolupráci s UKF FTVŠ.

Prihlásiť sa môžete už teraz na office@pilateskurzy.sk alebo na tel.č. 0915/745 417.

Termíny školenia:

23.9.2023  8:30 - 16:30

24.9.2023  8:30 - 16:30

 

28.10.2023  8:30 - 16:30

29.10.2023  8:30 - 17:30

 

25.11.2023  8:30 - 17:30

26.11.2023  8:30 - 17:30

 

16.12.2023  8:30 - 17:30

17.12.2023  8:30 - 17:30

 

20.1.2024  8:30 - 17:30 písomná a praktická skúška

 

Cena kurzu 890,- EUR zahŕňa :

69 hodín výučby všeobecných (17 hodín) a špeciálnych predmetov (52 hodín)

- skriptá - študijné materiály

- Certifikát s celoštátnou a časovo neobmedzenou platnosťou v zmysle aktuálneho zákona o športe č. 440/2015, akceptovaný MŠ SR.

Kurz je možné uhradiť v plnej sume alebo v troch splátkach : 1. splátka 300,- EUR, 2. splátka 300,- EUR, 3. splátka 290,- EUR. Kurz musí byť uhradený v plnej výške najneskôr 14 dní pred skúškami.

Miesto konania kurzu : Na Riviére 2, Bratislava - Karlova Ves.

Miesta v kurze sú limitované, maximálne 9 osôb, individuálny prístup.

 

Lektori všeobecných predmetov :

Anatómia, Fyziológia človeka, Základy prvej pomoci : MUDr. Anežka Repíková

Fyziológia telesných cvičení, Biomechanika, Diagnostika trénovanosti, Regenerácia, Výživa v športe, Teória a didaktika športu : Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.

Pedagogika : Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.

 

Lektori špeciálnych predmetov:

Teória a praktický nácvik cvikov Pilates Reformer 1 : Radoslav Cvik -  inštruktor Pilates Matwork I, II, III, inštruktor Pilates Reformer 1, 2, 3 Vyvážené telo.

 

STORNO POPLATKY PRI ODHLASENÍ SA Z KURZU :

- dva mesiace pred začiatkom kurzu – storno poplatok 0 %

- jeden mesiac pred začiatkom kurzu – storno poplatok 50 % z ceny kurzu

- jeden týždeň pred začiatkom kurzu – storno poplatok 100 % ceny kurzu

 

Inštruktorský kurz Pilates v tehotenstve a po pôrode s celoštátnou a časovo neobmedzenou platnosťou v zmysle o č. 440/2015:

Kurz sa Bude konať 14.10.2023  (sobota) OD 9:00 DO 18:00.

Cena kurzu 120,- EUR zahŕňa:

- 8,5 hodiny výuky

- skriptá s teoretickou časťou a zásobníkom cvikov

- pitný režim v podobe minerálok

- Certifikát s celoštátnou a časovo neobmedzenou platnosťou, akceptovaný MŠ SR

lektor:

Drahomíra Manduchová - inštruktorka Pilates I. kvalifikačného stupňa, inštruktorka Pilates v tehotenstve a po pôrode, inštruktorka Pilates Medical, absolventka Pilates Clinic Matwork I, modul I, II, III, IQ pohyb Praha

STORNO POPLATKY PRI ODHLÁSENÍ SA Z KURZU :

- dva mesiace pred začiatkom kurzu - storno poplatok 0 %

- jeden mesiac pred začiatkom kurzu - storno poplatok 50 % z kurzu

- jeden týždeň pred začiatkom kurzu - storno poplatok 100 % z ceny kurzu

Miesta v kurzoch sú limitované (max. 12 osôb), prihlásiť sa môžete mailom na office@pilateskurzy.sk alebo na info@pilateskurzy.sk. V prípade otázok nás kontaktujte na horeuvedených mailoch alebo na tel.č. 0905 238 579.

 

Kurz Inštruktor Pilates pre zdravotne znevýhodnených prijímateľov sociálnych služieb

Kurz Inštruktor Pilates pre prijímateľov sociálnych služieb v seniorskom veku

3 - dňový kurz pre opatrovateľky a sestry pracujúce v DSS a pre tých, ktorí v tejto oblasti chcú s DSS spolupracovať externe.

Cena kurzu : 400 ,- EUR pre  maximálne 11 ľudí zahŕňa :

- 25,5 hodiny výučby - teória a praktický nácvik Pilates cvikov pre daných prijímateľov

- skriptá s bohatým zásobníkom cvikov

- Certifikát

- pitný režim v podobe minerálok

 

Workshopy Jar 2023   :

- 11.3.2023 Axiálny systém, správne držanie tela, panva, lopatka, plochá noha, bedrový kĺb

Celodenný workshop v sobotu 11.3.2023 od 9:00 do 17:30, ktorý vrelo odporúčam!

Cena workshopu : 105,- EUR zahŕňa :

- 8,5 hodiny výučby a cvičenia : Čo je axiálny systém, svaly a gravitácia, fungovanie HSS, panva, špeciálne cviky na správne nastavenie panvy s okamžitým efektom, hlava, správne nastavenie tela v základných Pilates polohách, lopatka, špeciálne cviky na správne nastavenie lopatky s okamžitým efektom, správne prevádzanie kľukov s ohľadom na postavenie lopatiek, správne nastavenie chodidiel a plochá noha, špeciálne cviky na aktiváciu bedrových kĺbov a ich správne nastavenie.

- štúdijný materiál

- pitný režim v podobe minerálok

- osvedčenie o účasti na workshope

Lektor : Drahomíra Manduchová

 

- 15.4.2023 Pilates pre seniorov

Poldenný workshop v sobotu 15.4.2023 od 9:00 do 13:30

Cena workshopu : 79,- EUR zahŕňa :

- 5 hodín výučby a praktického nácviku Pilates cvikov vhodných pre seniorov

- štúdijný materiál

- pitný režim v podobe minerálok

- osvedčenie o účasti na workshope

Lektor : Dada Manduchová

 

- 13.5.2023 Rotačné princípy

Poldenný workshop v sobotu 13.5.2023 od 9:00 do 13:30

Cena workshopu : 79,- EUR zahŕňa :

- 5 hodín výučby rotačných princípov tela a chrbtice

- študijný materiál

- pitný režim v podobe minerálok

- osvedčenie o účasti na workshope

Lektor : Dada Manduchová

Upozornenie : Od januára 2023 sa bude platiť za workshopy záloha, ktorá sa v prípade neúčasti na workshope vracať nebude. Pri poldenných workshopoch to bude 20,- EUR, pri celodenných workshopoch 30,- EUR. Ďakujeme za pochopenie.

 

Pilates wellness víkend - 9. - 11.6. 2023 v Piešťanoch, v hoteli Park.

Cena wellness pobytu 230,- EUR na osobu v dvojpostelovej izbe zahŕňa :

- ubytovanie na dve noci v hoteli Park, v Piešťanoch

- polpenzia - raňajky a večere vo forme švédskych stolov, obedy sa dajú dokúpiť

- vstup do bazéna

- vstup do saunového sveta

- vstup do fitness

- miestnosť na cvičenie Pilatesu

- 4 hodiny cvičenia Pilates počas pobytu

- župan na izbe k dispozicii

Je možnosť objednať si procedúry podľa vlastného výberu, za ktoré si už platí každý sám priamo v hoteli. Na všetky procedúry máme zľavu 20 %.

 

Tešíme sa na Vás!