Cenník cvičení Pilates a SM systém, Podmienky

Pilates, SM - systém skupinové cvičenia : pri platbe na dva mesiace vopred 1 hodina  - plných 60 minút = 7,- EUR

Pilates, SM - systém skupinové cvičenia :  pri platbe na mesiac vopred 1 hodina - plných 60 minút = 8,- EUR

Pilates, SM - systém skupinové cvičenia :  pri jednorázovej platbe 1 hodina - plných 60 minút = 9,- EUR

Zdravý chrbát skupinové cvičenie plných 60 minút : 8,- EUR

Pilates - individuálna hodina plných 60 minút : 30,- EUR

Piates, SM - systém individuálna hodina plných 60 minút :  30,- EUR

Pilates Medical individuálna hodina plných 60 minút:  30,- EUR

 

Podmienky :

Pri platbe mesiac alebo dva mesiace vopred sa peniaze za kurz  vracajú len v prípade, ak zdravotný stav účastníka/čky kurzu dlhodobo nedovoľuje pokračovať v cvičení . Ak účastník/čka kurzu prechodne ochorie, alebo z iných dôvodov nepríde na cvičenie, v takomto prípade peniaze nevraciame, ani nie je možné preniesť si tieto hodiny do ďalšieho mesiaca. Účastník si ich môže nahradiť v iných časových termínoch v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov, prípadne na základe dohody s lektorkou Dadou Manduchovou.