Cenník kurzov Pilates a SM systém, Podmienky

 

Pilates, SM - systém skupinové cvičenia : pri platbe na mesiac vopred  1 hodina = 8,- EUR

Pilates, SM - systém skupinové cvičenia : pri jednorázovej platbe 1 hodina = 9,- EUR

Piates, SM - systém individuálna hodina : 25,- EUR

Pilates Medical individuálna hodina : 30,- EUR

 

Podmienky :

Pri platbe mesiac vopred sa peniaze za kurz vracajú len v prípade, ak zdravotný stav účastníka/čky kurzu dlhodobo nedovoľuje pokračovať v cvičení. Ak účastník/čka kurzu prechodne ochorie, alebo z iných dôvodov nepríde na cvičenie, v takomto prípade peniaze nevraciame, ani nie je možné preniesť si tieto hodiny do ďalšieho mesiaca. Účastník/čka si ich môže nahradiť v iných časových termínoch v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov, prípadne na základe dohody s lektorkou Dadou Manduchovou.

 

 

Prihlasovací formulár