Princípy metódy Pilates

1.Centrum sily

V každodennom živote si najviac uvedomujeme používanie svalov :

 • rúk
 • nôh

Joseph Pilates obracia našu pozornosť aj na iné svalové skupiny nášho tela a to ako vonkajšie, tak aj vnútorné:

 • svaly brucha
 • svaly chrbta
 • svaly panvy
 • sedacie svaly

Pilates ich nazval centrum sily, nakoľko veril, že práve táto oblasť nášho tela je zdrojom telesnej sily a energie.

Tieto svaly zabezpečujú :

 • oporu pre chrbticu
 • oporu pre vnútorné orgány
 • a sú základom pre správne držanie tela

Správnym vykonávaním Pilates cvikov tieto svaly posilníte, vybudujete si z nich silnú základňu a efekt nenechá na seba dlho čakať :

 • zvýrazní a zúži sa vám pás
 • brucho sa vtiahne
 • zlepší sa držanie vášho tela
 • chronické bolesti chrbta a krku sa stanú minulosťou
 

2.Dýchanie

Dýchanie je jednou z najdôležitejších súčastí cvičenia Pilates. Pilates používa dýchanie smerom do strán, ktoré spočíva v nadychovaní sa do rebier, čím si dôkladne precvičíte medzirebrové svaly:

 • nádych nosom
 • výdych ústami
 

3.Koncentrácia

Počas celého cvičenia sa sústreďujete na :

 • rytmus dýchania
 • základný postoj správneho držania tela od prstov na nohách až po hlavu
 

4.Kontrola

Joseph Pilates vybudoval svoje cvičenie na myšlienke kontroly svalov:

 • každý sval vykonáva počas cvičenia presný pohyb
 • bolesť, ani žiadne mimovoľné a hazardné pohyby neexistujú
 

5.Presnosť

Každý pohyb pri cvičení Pilates má svoj cieľ, preto je veľmi dôležité pohyby vykonávať presne podľa inštrukcií.

6. Plynulosť

Jednotlivé cviky v Pilatese na seba nadväzujú, každý pohyb vykonávame plynule. Žiadne prudké a trhavé pohyby. Tak dosiahneme z cvičenia pocit harmónie.