Postup prihlasovania

Stačí, ak sa prihlásite mailom na : office@pilateskurzy.sk

Pokiaľ máte zdravotné problémy, alebo ste utrpeli úraz, poraďte sa pred prihlásením do kurzu s vašim lekárom. Spoločnosť Klub zdravého pohybu OZ nenesie žiadnu zodpovednosť za komplikácie a problémy vzniknuté v súvislosti s vaším zdravotným stavom.

Pozrite si ponuku kurzov a časový rozpis cvičení

Prihláška: