Cenník kurzov Pilates a SM systém, Podmienky

Pilates Február  2020

Stupava :

PO, ŠTVR ráno 8:00 – 9:00

Cena : 48,- EUR/8 hod

 

PO, Str večer 19:15  -  20:15

Cena : 48,-EUR/8 hod

 

UT, ŠTVR večer 17:30 – 18:30

Cena : 48,-EUR/8 hod

 

SM systém Február 2020

PO, STR večer 18:00 - 19:00

Cena : 48,- EUR/8 hod

 

UT, ŠTVR večer 18:45 - 19:45

Cena : 48,- EUR/8 hod

 

Bankové spojenie : Tatrabanka, 2949005923/1100

 

Pri jednorázovej platbe stojí jedna hodina Pilates ako aj SM systému 7,- EUR, pri platbe na mesiac vopred vychádza jedna hodina cvičenia 6,- EUR.

 

Podmienky :

za kurzy sa platí vždy na jeden mesiac dopredu, vo výnimočných prípadoch sa môže platiť jednorázovo, kde je ale cena za hodinu o jedno EURo vyššia. Peniaze za kurz sa vracajú len v prípade, ak zdravotný stav účastníka/čky kurzu dlhodobo nedovoľuje pokračovať v cvičení. Ak účastník/čka kurzu prechodne ochorie, alebo z iných dôvodov nepríde na cvičenie, v takomto prípade peniaze nevraciame, ani nie je možné preniesť si tieto hodiny do ďalšieho mesiaca. Účastník/čka si ich môže nahradiť v iných časových termínoch v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov, prípadne na základe dohody s lektorkou Dadou Manduchovou.

 

 

Prihlasovací formulár