Instruktorské kurzy Pilates s celoštátnou a časově neomezenou platností 2021, 2022, Workshop 2021, 2022

V JANUÁRI 2022 otvárame v Stupave pri Bratislave další kurz Inštruktor Pilates I. kvalifikačního stupňa s celoštátnou a časovo neobmedzenou platnosťou v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa, pedagogickou fakultou, katedrou telesnej výchovy a športu, na základe Zmluvy č. ZML - 2020/1 - 692:191006 uzavretej dňa 13.11.2020, podľa aktuálneho zákona o športe č. 440/2015. Kurz trvá 4 mesiace, vždy jeden víkend v mesiaci (sobota, nedeľa) a na druhý mesiac je skúška. Prihlásiť sa môžete už teraz mailom na office@pilateskurzy.sk alebo na tel.c. 0905 238 579.

 

Termíny školení:

29.1.2022 8:30 - 16:30

30.1.2022 8:30 - 16:30

 

26.2.2022 8:30–16:30

27.2.2022 8:30 - 17:30

 

26.3.2022 8:30 - 17:30

27.3.2022 8:30 - 17:30

 

23.4.2022 8:30 - 17:30

24.4.2022 8:30 - 17:30

 

28.5.2022 8:30 - 17:30 písomná a praktická skúška

 

Cena kurzu  : 690,- EUR, možnost úhrady v plnej sume alebo na tri splátky po 230,- EUR

Cena kurzu zahŕňa:

- 69 hodin výučby všeobecných a špeciálnych predmetov

- skriptá obsahujú teoretickú časť a bohatý zásobník cvikov pre začiatočníkov a mierne pokročiilých cvičiacich

- pitný režim v podobe minerálok

- Certifikát s celoštátnou platnosťou v zmysle zákona o športe č. 440/2015, akceptovaný MŠ SR

Miesto konania kurzov : Stupava, pri Bratislave, Cementárenská ul. 15

Kurz je vhodný pre :

budúcich inštruktorov Pilatesu

- rehabilitačných pracovníkov pre dospelých a deti

- fyzioterapeutov

- učiteľov a profesorov telesnej výchovy

- všetkých, kterí ste sa s cvičením Pilates stretli i a učaroval vám tak, ako mne pred rokmi

Miesta v kurze sú limitované, max. 12 osob, individuálny prístup. 

Lektori všeobecných predmetov:

Anatómia, Fyziológia človeka, Základy prvej pomoci : MUDr. Alena Urvayová, MUDr. Katarína Svitková

Fyziológia telesných cvičení, Biomechanika, Diagnostika trénovanosti, Regenerácia, Výživa v športe, Teória a didaktika športu : Mgr. Kataríny Jaďuďová, PhD.

Pedagogika : Mgr. Kataríny Jaďuďová, PhD.

 

Lektori špeciálnych predmetov – Pilates pre začiatočníkov a mierne pokročilých cvičiacich – teória a praktický nácvik :

Drahomíra Manduchová – instruktorka Pilates I. kvalifikačného stupně, instruktorka Pilates v tehotenstve a po porodu, instruktorka Pilates Medical, absolventka Pilates clinic Matwork I modul I, II, III, IQ pohyb Praha, frekventantka Pilates clinic Matwork 2, IQ pohyb Praha.

Monika Kubinová – inštruktorka Pilates I. kvalifikačného stupňa, inštruktorka Pilates v tehotenstve a po pôrode.

Marcela Krížová - inštruktorka Pilates I. kvalifikačného stupňa

 

STORNO POPLATKY PRI ODHLASENÍ SA Z KURZU :

- dva mesiace pred začiatkom kurzu – storno poplatok 0 %

- jeden mesiac pred začiatkom kurzu – storno poplatok 50 % z ceny kurzu

- jeden týždeň pred začiatkom kurzu – storno poplatok 100 % ceny kurzu

 

Inštruktorský kurz Pilates v tehotenstve a po pôrode s celoštátnou a neobmedzenou platnosťou v zmysle zákona o športe č. 440/2015:

Kurz sa Bude konať 5 .2.2022 (sobota) OD 08:30 DO 17:30.

Cena kurzu 105,- EUR zahŕňa:

- 8,5 hodiny výučby

- skriptá s teoretickou časťou a zásobníkom cvikov

- pitný režim v podobe minerálok

- Certifikát s celoštátnou a časovo neobmedzenou platnosťou, akceptovaný MŠ SR

lektor:

Drahomíra Manduchová - inštruktorka Pilates I. kvalifikačného stupňa, inštruktorka Pilates v tehotenstve a po pôrode, inštruktorka Pilates Medical, absolventka Pilates clinic Matwork I, modul I, II, III, IQ pohyb Praha, frekventantka Pilates clinic Matwork 2 IQ pohyb Praha.

STORNO POPLATKY PRI ODHLÁSENÍ SA Z KURZU :

- dva mesiace pred začiatkom kurzu - storno poplatok 0 %

- jeden mesiac pred začiatkom kurzu - storno poplatok 50 % z ceny kurzu

- jeden týždeň pred začiatkom kurzu - storno poplatok 100 % z ceny kurzu

Miesta v kurzoch sú  limitované (max. 12 osob), prihlásiť sa môžete mailom na office@pilateskurzy.sk alebo na info@pilateskurzy.sk. V prípade otázok nás kontaktujte na horeuvedených mailoch alebo na tel.č. 0905 238 579.

Workshopy 2022   :

12.3 .2022 Pilates Inšpirácie, alebo cviky, ktoré ste v skriptách nenašli

poldenný workshop v sobotu 12.3.2022 od 8:30 do 13:30

Cena workshopu : 59,- EUR zahŕňa:

- 5 hodin výučby teórie a praktického nácviku nových Pilates cvikov

- štúdijný materiál

- pitný režim v podobe minerálok

- osvedčenie o účasti na workshope

Lektor : Drahomíra Manduchová

 

16.4.2022 SM systém

Celodenný workshop v sobotu 16.4.2021 od 8:30 do 17:30

Cena workshopu : 105,- EUR zahŕňa :

- 8,5 hodin výučby teórie a praktického nácviku cvikov SM systém so špeciálnymi lanami

- špeciálne laná na cvičenie k dispozici

- štúdijný materiál

- pitný režim v podobe minerálok

- osvedčenie o účasti na workshope

Lektor : Drahomíra Manduchová

 

- 14.5.2022 Diastáza priameho brušného svalu

Poldenný workshop v sobotu 14.5.2022 od 8:30 do 13:30

Cena workshopu : 59,- EUR zahŕňa :

- 5 hodin teórie a praktického nácviku Pilates cvikov na diastázu priameho brušného svalu

- štúdijný materiál

- pitný režim v podobe minerálok

- osvedčenie o účasti na workshope

Lektor : Drahomíra Manduchová


Pilates Wellness víkend 2021 : V máji, v Piešťanoch, v hoteli Park. Bližšie informácie nájdete včas na našej stránke.

 

Tešíme sa na Vás!