Inštruktorské kurzy Pilates s celoštátnou a neobmedzenou platnosťou 2021, Workshopy 2021

V septembri 2021 otvárame v Stupave pri Bratislave ďalší kurz Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa s celoštátnou a neobmedzenou platnosťou v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa, pedagogickou fakultou, katedrou telesnej výchovy a športu, na základe Zmluvy č. ZML - 2020/1 - 692:191006 uzavretej dňa 13.11.2020, v zmysle zákona o športe č. 440/2015. Kurz trvá 4 mesiace, vždy jeden víkend v mesiaci (sobota, nedeľa) a na piaty mesiac je skúška.  Prihlásiť sa môžete už teraz mailom na office@pilateskurzy.sk alebo na tel.c. 0905 238 579.

 

Termíny školení :

25.9.2021     8:30 - 16:30

26.9.2021     8:30 - 16:30

 

30.10,2021     8:30 - 16:30

31.10.2021     8:30 - 17:30

 

27.11.2021     8:30 - 17:30

28.11.2021     8:30 - 17:30

 

18.12.2021     8:30 - 17:30

19.12.2021     8:30 - 17:30

 

15.1.2022     8:30 - 17:30 písomná a praktická skúška

 

Cena kurzu : 690,- EUR, možnosť úhrady v plnej sume alebo na tri splátky po 230,- EUR

Cena kurzu zahŕňa:

- 69 hodín výučby všeobecných a špeciálnych predmetov

- skriptá obsahujúce teoretickú časť a bohatý zásobník cvikov pre začiatočníkov a mierne pokročilých cvičiacich

- pitný režim v podobe minerálok

- Certifikát s celoštátnou platnosťou v zmysle zákona o športe č. 440/2015, akceptovaný  MŠ SR

Miesto konania kurzov : Stupava, pri Bratislave, Cementárenská ul. 15

Kurz je vhodný pre :

- rehabilitačných pracovníkov pre dospelých a deti

- fyzioterapeutov

- učiteľov a profesorov telesnej výchovy

- všetkých, ktorí ste sa s cvičením Pilates stretli a učaroval vám tak, ako mne pred rokmi

Miesta v kurze sú limitované, max. 11 osôb, individuálny prístup. 

Lektori všeobecných predmetov :

Anatómia, Fyziológia človeka, Základy prvej pomoci : MUDr. Alena Urvayová, MUDr. Katarína Svitková

Fyziológia telesných cvičení, Biomechanika, Diagnostika trénovanosti, Regenerácia, Výživa v športe, Teória a didaktika športu : Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.

Pedagogika : Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.

 

Lektori špeciálnych predmetov – Pilates pre začiatočníkov a mierne pokročilých – teória a praktický nácvik :

Drahomíra Manduchová – inštruktorka Pilates I. kvalifikačného stupňa, inštruktorka Pilates v tehotenstve a po pôrode, inštruktorka Pilates Medical, absolventka Pilates clinic Matwork I modul I, II, III,  IQ pohyb Praha, frekventantka Pilates clinic Matwork 2, IQ pohyb Praha.

Monika Kubinová – inštruktorka Pilates I. kvalifikačného stupňa, inštruktorka Pilates v tehotenstve a po pôrode.

Marcela Krížová - inštruktorka Pilates I. kvalifikačného stupňa

 

STORNO POPLATKY PRI ODHLASENÍ SA Z KURZU :

- dva mesiace pred začiatkom kurzu – storno poplatok 0 %

- jeden mesiac pred začiatkom kurzu – storno poplatok 50% z ceny kurzu

- jeden týždeň pred začiatkom kurzu – storno poplatok 100 % ceny kurzu

 

Inštruktorský kurz Pilates v tehotenstve a po pôrode s celoštátnou a neobmedzenou platnosťou v zmysle zákona o športe č. 440/2015 :

Kurz sa bude konať 5.6.2021 (sobota) od 8:30 do 17:30.

Cena kurzu 105,- EUR zahŕňa :

- 8,5 hodiny výučby

- skriptá

- pitný režim v podobe minerálok

- Certifikát s celoštátnou a neobmedzenou platnosťou, akceptovaný MŠ SR

 

Kurz sa bude konať 9.10.2021 (sobota) od 8:30 do 17:30.

Cena kurzu 105,- EUR zahŕňa :

- 8,5 hodiny výučby

- skriptá

- pitný režim v podobe minerálok

-  Certifikát s celoštátnou a neobmedzenou platnosťou, akceptovaný MŠ SR

Lektor :

Drahomíra Manduchová - inštruktorka Pilates I. kvalifikačného stupňa, inštruktorka Pilates v tehotenstve a po pôrode, inštruktorka Pilates Medical, absolventka Pilates clinic Matwork I, modul I, II, III, IQ pohyb Praha, frekventantka Pilates clinic Matwork 2 IQ pohyb Praha.

STORNO POPLATKY PRI ODHLASENÍ SA Z KURZU :

- dva mesiace pred začiatkom kurzu - storno poplatok 0 %

- jeden mesiac pred začiatkom kurzu - storno poplatok 50 % z ceny kurzu

- jeden týždeň pred začiatkom kurzu - storno poplatok 100 % ceny kurzu

Miesta v kurzoch sú limitované (max. 11 osôb), prihlásiť sa môžete mailom na office@pilateskurzy.sk alebo na info@pilateskurzy.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na horeuvedených mailoch alebo na tel.č. 0905238579.

Workshopy 2020 :

15.5.2021 Cvičebná metóda SM systém - špirálna stabilizácia chrbtice

Celodenný workshop v sobotu 15.5.2021 od 8:30 do 17:30

Náplň :

- Čo je cvičebná metóda SM systém a ako funguje - teoretická časť

- praktický nácvik cvikov SM systém so špeciálnymi lanami

Cena workshopu : 105,- EUR zahŕňa :

- 8,5 hodiny výučby teórie a praktického nácviku cvikov SM systém so špeciálnymi lanami

- štúdijný materiál

- k dispozícii špeciálne laná na cvičenie

- pitný režim v podobe minerálok

- osvedčenie o účasti na workshope

Lektor : Drahomíra Manduchová

 

2.10.2021 Pilates cvičenie s náčiním - therabandy a Pilates medicimbaly

Poldenný workshop v sobotu 2.10.2021 od 8:30 do 13:30

Náplň :

- teória a praktický nácvik Pilates cvikov s therabandami a Pilates medicimbalmi

Cena workshopu : 59,- EUR zahŕňa :

- 5 hodín výučby teórie a prackého nacviku Pilates cvikov s náčiním

- štúdijný materiál

- cvičebné pomôcky k dispozícii

- pitný režim v podobe minerálok

- osvedčenie o úcasti na workshope

Lektor : Drahomíra Manduchová

 

6.11.2021 Pilates cvičenie s penovým valcom, fitloptou a overballom

Celodenný workshop v sobotu 6.11.2021 od 8:30 do 17:30

Náplň : 

- teória a praktický nácvik Pilates cvikov s uvedenými pomôckami

Cena workshopu : 105,- EUR zahŕňa :

- 8,5 hodiny výučby teórie a praktického nácviku Pilates cvikov s penovým valcom, fitloptou a overballom

- štúdijný materiál

- cvičebné pomôcky k dispozícii

- pitný režim v podobe minerálok

- osvedčenie o účasti na workshope

Lektor : Drahomíra Manduchová

Všetky workshopy sa budú konať v Stupave na Cementárenskej ul. 15.
 

Pilates Wellness víkend 2021

 

Tešíme sa na vás!