Tí, ktorí zasvätili Pilatesu svoj život - Romana Kryzanowska

autor: drahomira | datum: January 23, 2018 14:47

Jednou z priamych žiačok a nasledovníčok J. Pilatesa, ktorá Pilatesu zasvätila svoj život je Romana Kryzanowska. Narodila sa v roku 1923 a metóde Pilates ju učil sám autor tohoto úžasného cvičenia.

Romana Kryzanowska bola baletkou a tanečnicou a s Josephom Pilatesom sa zoznámila v roku 1941, keď si zranila koleno. Cvičebná metóda Josepha Pilatesa ju nielen zachránila pred operáciou, ale veľmi pozitívne ovplyvnila aj jej činnosť baletky a tanečnice.  Nakoľko si vyskúšala fenomenálne účinky cvičebnej metódy Pilates sama na sebe, jej ďalšie smerovanie bolo jednoznačné. Stala sa Pilatesovou žiačkou a po jeho smrti ďalej spolupracovala s jeho manželkou Clarou až do jej smrti.

Neskôr si otvorila vlastné štúdio v New Yorku, ktoré nazvala True Pilates New York. Cvičí tu originálnu metódu tak, ako ju to naučil Joseph Pilates.

O J.H. Pilatesovi hovorí : " Joe bol génius. Nielenže vyvinul brilantné cvičenie, ktoré zahŕňa viac ako 500 cvikov, ale sám zostrojil aj náradia a vytvoril špecifikácie pre správnosť jeho vykonávania. Niet pochybností o úžasných výsledkoch, ktoré cvičenie Pilates prináša za predpokladu, že ho vedie kvalifikovaný inštruktor, ktorý mu rozumie a vie ho prispôsobiť špecifickým potrebám cvičiacich."