Cvičenie Pilates a chronické bolesti chrbta

autor: drahomira | datum: January 23, 2018 14:55

Jeden z hlavných dôrazov v Pilates cvičení sa kladie na posilňovanie brušných svalov. Brušné svaly u zdravého človeka majú byť pevné, pretože sú oporou pre chrbticu. To je práve to, čo ľudia s chronickými bolesťami chrbtice potrebujú.

Chronické bolesti chrbta sa najčastejšie vyskytujú u ľudí, ktorí pracujú v profesiách, ktoré si opakovane vyžadujú rovnaké pohyby. Sú to najmä tí, ktorí pracujú pri počítačoch, ľudia so sedavým zamestnaním, jednostranne zameraní vrcholoví športovci a pod.

Pilates cvičenie dokáže veľmi úspešne predchádzať ale aj naprávať takúto nerovnováhua je tiež  účinným prostriedkom v rámci rekonvalescencie, ak už k poškodeniu prišlo. Tým, že pri pohybe zapájame nesprávne svalové skupiny, často dochádza aj k preťažovaniu kĺbov, čo môže viesť k ich zápalu (artritíde). Pokiaľ s takýmto stavom nič neurobíme, časom môžeme trpieť chronickou artritídou.

Pilates metóda vás naučí používať svoje telo tak, aby nedochádzalo k nadmernému napätiu a preťažovaniu. Súčasne posilňuje všetky dôležité svalové skupiny, ktoré chránia vaše nosné kĺby. Ide najmä o bedrové kĺby a kolená.

Pilates cvičenie neodstraňuje len svalové dysbalancie zapríčinené nesprávnym držaním tela ako napríklad oblý chrbát, zvesené ramená, predsunutá brada, zvýšená lordóza a pod., ale pomocou tohoto cvičenia si vybudujete a dokážete udržiavať optimálnu telesnú kondíciu v akomkoľvek veku. Práve pre tieto skutočnosti dnes túto metódu cvičí stále viac a viac ľudí z radov umelcov, tanečníkov, športovcov ale aj ľudia s chronickými bolesťami chrbta, ľudia trpiaci obezitou, stresom, ľudia so záujmom o prevenciu pred osteoporózou, ľudia s opakovaným napäťovým zranením atď.